Lichtadvies

Licht en welzijn

Foto blog licht en welzijn - George Smit lichtadvies
  • test :

De zon is al miljarden jaren onze primaire bron van licht. Licht is ook in grote mate verantwoordelijk voor al het leven op onze aarde. Wij als mensen zijn op dat natuurlijke licht geëvolueerd en hebben dat natuurlijke licht heel hard nodig. Kortom: zonder licht is er geen leven. Licht en welzijn zijn onlosmakelijk verbonden. Het licht wat de zon ons geeft, heeft een heel breed lichtspectrum van lage frequenties (bv infra rood) tot heel hoge frequenties (bv ultra violet). Onze ogen kunnen slechts een klein deel van het volledige lichtspectrum waarnemen. Ik noem dat het door mensen waarneembare deel van het lichtspectrum. Met geluid is dit hetzelfde: we kunnen van geluid ook maar een beperkt deel van het geluidsspectrum horen.

Licht en welzijn, welk effect licht op mensen heeft

Voor onze gezondheid en ons welzijn zijn we ook afhankelijk van de lichtfrequenties die we niet kunnen zien. Bijvoorbeeld voor de aanmaak van vitamines, zoals vitamine D. Daarnaast geldt hetzelfde voor de aanmaak van diverse hormonen. Zo is de aanmaak van serotonine (ook wel het ‘gelukshormoon’ genoemd) ook afhankelijk van voor ons onzichtbare lichtfrequenties. Dat betekent dat zowel de zichtbare als de niet zichtbare lichtfrequenties een enorme invloed hebben op onze stemming en dus op ons welzijn.

De beperking van LED-lampen

In de noodzakelijke zoektocht naar een lager energieverbruik zijn er LED-lampen ontwikkeld met een (smalle) focus op de lichtfrequenties die wij kunnen waarnemen. Hierdoor ontbreken de niet-zichtbare frequenties zoals die in daglicht wel aanwezig zijn. Omdat Nederland op het noordelijk deel van het noordelijk halfrond ligt, hebben wij te maken met langere winters, dus minder daglicht en meer nadelige biologische effecten. Dit zorgt voor een tekort aan vitamines en welzijns-hormonen die door (dag)licht worden aangemaakt . Het gevolg hiervan is dat er meer winterdepressies voorkomen in het noorden dan in de zonnige landen rond de evenaar.

Oprichting Good Light Group

Op 16 mei, de datum van de Internationale dag van het licht, is de Good Light Group opgericht. Deze internationale non-profit stichting ziet het belang van nutritional light in en wil voor ieders welzijn de ontwikkeling daarvan bevorderen. Het doel is om lichtbronnen te ontwikkelen waarmee buiten de lichtfrequenties voor de visuele waarneming ook de non-visuele lichtfrequenties worden geproduceerd. Deze lichtbronnen zullen zo tijdens het gebruik van kunstlicht alsnog een positieve invloed hebben op onze fysieke en mentale gezondheid.

Het belang van een goed lichtadvies en lichtplan

In de lichtadviezen die ik geef en de lichtplannen die wij uitvoeren is het fenomeen licht en welzijn al jaren onderwerp van de gesprekken die ik met mijn klanten voer. In onze lichtadviezen en lichtplannen zijn welzijn en gezondheid een belangrijk element waarmee wij rekening houden in het maken van keuzes van verschillende armaturen. Mijn ervaring is dat alleen de meest innovatieve fabrikanten hierover nadenken. Ten slotte kan ik me dan ook vinden in de visie en het initiatief van de Good Light Group.

Meer weten over invloed (kunst)licht op gezondheid?

Als u vragen heeft over lampen en welzijn of de verschillen in kwaliteit tussen lichtbronnen en de invloed daarvan op onze gezondheid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U bent van harte welkom om daarover van gedachten te wisselen.